Poli­ti­ken får kri­tik for at kal­de sig Dan­marks før­en­de kli­maa­vis: “Det lug­ter af gre­enwas­hing” og “vild­le­den­de markedsføring”

Poli­ti­ken er på kant med mar­keds­fø­rings­lo­ven, når de bran­der sig som Dan­marks før­en­de kli­maa­vis, mener eksperter. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her