Poli­ti­ken må ger­ne lave rek­la­mer for Dub­ai, men det må Bri­an Laud­rup ikke: “Det er ikke det sam­me,” siger chefredaktør

Henri Delaunay-trofæet besøger København . Trofæet bydes velkommen til København ved en officiel velkomst i festsalen på Københavns Rådhus tirsdag den 11. maj 2021. København er den fjerde by på trofæets rejse, rejsen begyndte i Baku og fortsætter til Amsterdam. Bag velkomsten står arrangørerne bag EURO 2020 i København; DBU, Københavns Kommune og Sport Event Denmark samt de danske, officielle og lokale EM-ambassadører Michael Laudrup, Brian Laudrup og Flemming Povlsen.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)

Poli­ti­ken har afbrudt deres sam­ar­bej­de med Bri­an Laud­rup, for­di han opt­rå­d­te i en rek­la­me for Dub­ai. Laud­rup skul­le have lavet podca­sten Bri­an & Bol­den for Poli­ti­ken, men der nåe­de kun at kom­me et enkelt afsnit af podca­sten. For som Poli­ti­kens che­fre­dak­tør Ama­lie Kest­ler siger i tors­da­gens udga­ve af Poli­ti­ken, er Bri­an Laud­rups rek­la­me for Dub­ai ikke for­e­ne­ligt med “den uaf­hæn­gig­hed, som lyt­te­re af vores podcast skal kun­ne for­ven­te”. Det, Ama­lie Kest­ler dog glem­mer at næv­ne, er, at Poli­ti­ken selv gla­de­ligt brin­ger annon­cer og sponso­re­ret ind­hold for Dub­ai. For eksem­pel fin­des der seks flot­te artik­ler om Dub­ai på Poli­ti­ken. Artik­ler­ne er købt og betalt af Emira­tes – et fly­sel­skab, der er ejet af Dub­ais rege­ring. Artik­ler­ne hand­ler om mad, kunst, iværk­sæt­te­ri, arki­tek­tur og bæredygtighed. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her