Poli­ti­ke­re fra V og S næg­ter af “prin­cip” at for­tæl­le om øko­no­mi­ske bidrag fra Aal­borg Port­land – men deres egne par­ti­fæl­ler vil gerne

Aalborg Portland Cementfabrik i Rørdal ved Aalborg, 16. september 2020. Aalborg Portland og regeringen har indgået en samarbejdsaftale , der forpligter cementvirksomheden til reelt at reducere egne CO2 -udledninger. Aalborg Portland er Danmarks største enkeltstående udleder af CO2, og med aftalen forpligter virksomheden sig på at reducere sin CO2 udledning med minimum 660.000 tons CO2 inden 2030, samt yderligere reduktionen på vejen videre mod 70 pct.-målsætningen. (Foto: Henning Bagger/Scanpix 2020)

Fol­ke­tings­po­li­ti­ke­re fra både Soci­al­de­mo­kra­ti­et og Ven­stre næg­ter at sva­re på, om de har mod­ta­get øko­no­misk støt­te fra Aal­borg Port­land, efter cementvirk­som­he­den åbent har for­talt, at den har givet pen­ge en ræk­ke poli­ti­ke­res valgkampe. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.