Politikere fra V og S nægter af “princip” at fortælle om økonomiske bidrag fra Aalborg Portland – men deres egne partifæller vil gerne

Aalborg Portland Cementfabrik i Rørdal ved Aalborg, 16. september 2020. Aalborg Portland og regeringen har indgået en samarbejdsaftale , der forpligter cementvirksomheden til reelt at reducere egne CO2 -udledninger. Aalborg Portland er Danmarks største enkeltstående udleder af CO2, og med aftalen forpligter virksomheden sig på at reducere sin CO2 udledning med minimum 660.000 tons CO2 inden 2030, samt yderligere reduktionen på vejen videre mod 70 pct.-målsætningen. (Foto: Henning Bagger/Scanpix 2020)

Folket­ingspoli­tikere fra både Socialdemokrati­et og Ven­stre nægter at svare på, om de har mod­taget økonomisk støtte fra Aal­borg Port­land, efter cementvirk­somhe­den åbent har for­t­alt, at den har givet penge en række poli­tik­eres valgkampe. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.