Poli­tisk kom­men­ta­tor-lob­by­ist: Søs Marie Serup har scoret kassen på lob­b­yarbe­jde for jyske borgmestre 

Søs Marie Serup har sam­tidig med sit job som poli­tisk kom­men­ta­tor på TV2 og B.T. via sin virk­somhed ind­kasseret 1,1 mil­lion­er kro­ner for at hjælpe en række jyske kom­muner med lob­b­yarbe­jde.  Det er sket i forbindelse med kom­munernes ønske om en udvidelse af rute 26 og rute 34 fra Hanstholm til Hern­ing, vis­er en aktind­sigt, som Fri­heds­brevet har mod­taget fra Morsø Kom­mune.  Søs Marie Serup har tjent de mange penge på under et år, og den sid­ste fak­tu­ra blev sendt kort efter val­get i 2019. Mens hun har arbe­jdet som poli­tisk kom­men­ta­tor og vur­deret poli­tik­erne på Chris­tians­borg, har hun alt­så tjent særde­les godt på at få selvsamme poli­tikere til at udvide de jyske lan­de­ve­je.  Ifølge Søs Marie Serup har hun ikke ori­en­teret TV2 om sin opgave for de jyske kom­muner, men hun afvis­er pure, at hen­des dobbel­trolle som lob­by­ist og poli­tiske kom­men­ta­tor skulle være et problem. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.