Poli­tisk ord­fø­rer opkla­rer kasket­for­vir­ring i Socialdemokratiet

Stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen (S) vil ikke sva­re på, om hun del­ta­ger i den soci­al­de­mo­kra­ti­ske pen­ge­klub som stats­mi­ni­ster eller som par­ti­for­mand.  Nu er der kom­met et opkla­ren­de svar fra en uven­tet kant i form af par­tiets poli­ti­ske ord­fø­rer, Jep­pe Bruus, der slår fast, at en stats­mi­ni­ster altid er statsminister. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.