Poli­tisk ord­fø­rer opkla­rer kasket­for­vir­ring i Socialdemokratiet

Stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen (S) vil ikke sva­re på, om hun del­ta­ger i den soci­al­de­mo­kra­ti­ske pen­ge­klub som stats­mi­ni­ster eller som par­ti­for­mand.  Nu er der kom­met et opkla­ren­de svar fra en uven­tet kant i form af par­tiets poli­ti­ske ord­fø­rer, Jep­pe Bruus, der slår fast, at en stats­mi­ni­ster altid er statsminister. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her