Præ­si­dent for ytrings­fri­heds­or­ga­ni­sa­tion om for­bud mod kor­a­naf­bræn­ding: “Det er et kæm­pe pro­blem” og “præ­cis det, man ikke skal”

Et for­bud mod kor­a­naf­bræn­din­ger er en fejl, et kæm­pe pro­blem og en gli­de­ba­ne, siger præ­si­den­ten for ytrings­fri­heds­or­ga­ni­sa­tio­nen Dansk PEN, Cat­hri­ne Hasse. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her