Pres på FIFA: Gå ind i sag mod whistle­blow­er i Qatar

Supreme Com­mit­tee of Deliv­ery and Lega­cy oper­erer fra Al Bid­da Tow­er i Dohas skyskraber-dækkede West Bay-kvarter. Komi­teen blev grund­lagt i 2011 og har siden da haft ans­varet for at sikre, at infra­struk­turen er på plads, når Qatar inviter­er resten af ver­den inden­for til VM i novem­ber og decem­ber 2022. Vi taler blandt andet om anlæg af en helt ny lufthavn, opgrader­ing af vejnet, etab­ler­ing af et offentligt trans­port­sys­tem, opførelse af hoteller samt plan­lægn­ing af en helt ny by, Lusail, hvor den lille golf­s­tats Formel 1‑bane glimter om kap med det sta­dion, der skal huse 80.000 tilskuere til slutrun­dens finale 18. decem­ber næste år. Og vi taler også om de øvrige seks nyopførte sta­dion­er – kun Khal­i­fa Inter­na­tion­al Sta­di­um eksis­terede i forve­jen – der er skudt op i lan­det, som i omfang knap og nap kan måle sig med Sjæl­land, Lol­land-Fal­ster og Fyn tilsammen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.