Prisvin­den­de jour­na­list: USA’s etab­le­re­de medi­er dum­pe­de med et brag til deres Trump-eksamen

I den­ne uges Fri Tænk­ning ser jeg på en opsigtsvæk­ken­de under­sø­gel­se af før­en­de ame­ri­kan­ske medi­ers dæk­ning af den såkald­te Rus­sia-gate; en påstå­et kon­spira­tion mel­lem præ­si­dent Trump og Rusland. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her