Private fonde roser Jens Haanings tyveri-værk

Kun­sten i Aal­borg meldte i sid­ste uge ud, at de vil sagsøge kun­st­ner Jens Haan­ing for at have stjålet en halv mil­lion kro­ner i forbindelse med vær­ket Take The Mon­ey And Run. Kun­st­museet siger, at de anlæg­ger en sag, for­di de har et “ans­var” over­for de pri­vate fonde, der har bevil­get 4 mil­lion­er kro­ner til udstill­in­gen. Men spørgsmålet er, hvad det er for et ans­var, museet i Aal­borg taler om. For når man spørg­er de to fonde, der har doneret de mange mil­lion­er, så har de ikke andet end ros tilovers for Jens Haan­ings debatsk­abende værk. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.