PULPO: Kul­hy­drats-hat­tri­ck på ama’rkansk

I den­ne uge skal I med til Ama­ger, hvor vi har besøgt en lil­le hyg­ge­lig som­mer­re­stau­rant, der ser­ve­rer ita­li­ensk og spansk hver­dags­mad. Selv­om som­mer­fe­ri­en i Dan­mark har været (helt vildt) sol­rig, hav­de vi brug for en lil­le men­tal rej­se til syd­li­ge­re him­mel­strøg, og på fle­re punk­ter leve­de Restau­rant Pul­po op til vores for­vent­nin­ger om net­op det­te. Og så kig­ge­de vi på mænd i bar kas­se og kon­spi­re­re­de lidt om noget mafia. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.