PULPO: Kul­hy­drats-hat­tri­ck på ama’rkansk

I den­ne uge skal I med til Ama­ger, hvor vi har besøgt en lil­le hyg­ge­lig som­mer­re­stau­rant, der ser­ve­rer ita­li­ensk og spansk hver­dags­mad. Selv­om som­mer­fe­ri­en i Dan­mark har været (helt vildt) sol­rig, hav­de vi brug for en lil­le men­tal rej­se til syd­li­ge­re him­mel­strøg, og på fle­re punk­ter leve­de Restau­rant Pul­po op til vores for­vent­nin­ger om net­op det­te. Og så kig­ge­de vi på mænd i bar kas­se og kon­spi­re­re­de lidt om noget mafia. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her