Putin som fluernes herre

I denne uges Fri Tænkn­ing får du to nyheds­breve i ét. Første del han­dler om sandsyn­lighe­den for, at Putin vil blive afsat ved et kup, mens anden del er et inter­view med en af Rus­lands mest citerede sam­funds­forskere. Her ser vi tilbage på de sen­este 30 års rus­siske his­to­rie og anbe­faler, at du læs­er den britiske for­fat­ter William Gold­ings roman Fluernes herre fra 1954, hvis du vil forstå den his­to­rie og det per­son­al­is­tiske autoritære regime, som Vladimir Putin nu præsider­er over. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.