Putin: Wag­ner-grup­pen eksi­ste­rer ikke

I den­ne uges Fri Tænk­ning tager vi end­nu en omgang med Putins for­hen­væ­ren­de kok, Jev­ge­nij Pri­gozjin, og hans Wag­ner-grup­pe, som iføl­ge præ­si­dent Putin slet ikke eksi­ste­rer. Vi ser også på efter­skæl­vet fra Pri­gozjins myt­te­ri for tre uger siden, hvor 13 rus­si­ske gene­ra­ler og højt­stå­en­de offi­ce­rer iføl­ge et medie er ble­vet til­ba­ge­holdt på en mistan­ke om deres rol­le i Wag­ner-affæ­ren, men noget af det hand­ler nok også om, at Pri­gozjins kri­tik af hær­le­del­sen ikke er taget ud af den blå luft. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her