‘Radikalisering’ er blevet et udvandet begreb

Søger man på ’radikalis­er­ing’ på Google, kom­mer der 622.000 resul­tater frem. Begre­bet benyttes af en lang række aktør­er og organ­i­sa­tion­er til at beskrive ekstrem­isme og fremmed­krig. Dykker man ned i begre­bet – og i den debat, der er knyt­tet til bru­gen af det – er der næsten lige så mange hold­ninger som def­i­n­i­tion­er. Men hvad menes der egentlig med radikalis­er­ing? Kan man over­hovedet tale om, at jihadis­ter – og andre ekstrem­is­ter – er radikalis­erede, eller overs­er vi vigtige aspek­ter ved at benytte os af denne beteg­nelse? Det ser jeg på i denne uges nyhedsbrev. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.