Radio LOUD får ”usæd­van­lig skarp” kri­tik af Radio- og tv-nævnet

Radio LOUD får nu hård kri­tik af Radio- og tv-næv­net, efter at næv­net har gen­nem­gå­et radi­o­ka­na­lens public ser­vi­ce-rede­gø­rel­se. Næv­net kri­ti­se­rer, at kana­len på en ræk­ke væsent­li­ge punk­ter ikke lever op til kra­ve­ne i pro­gram­til­la­del­sen. ”Det ser pænt hid­sigt ud,” siger jurapro­fes­sor Sten Schaumburg-Müller. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.