Ras­mus Højlund og opstig­nin­gen til den øver­ste hylde

Har dansk fod­bold omsi­der udvik­let den sta­bi­le målsco­rer, lands­hol­det har sav­net siden Nick­las Bendt­ner? Fri Spark besø­ger Ras­mus Højlund-lej­ren, efter at den blot 19-åri­ge dan­sker har gen­op­ta­get Serie A‑sæsonen med manér. De abso­lut­te stor­klub­ber er begyndt at røre på sig, erken­der baglandet. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her