Ras­mus Palu­dan og Uwe Max Jen­sen til­ba­ge­holdt ved den pol­ske græn­se – og de kan godt se ironien

Klok­ken halv to fre­dag efter­mid­dag blev Ras­mus Palu­dan og Uwe Max Jen­sen til­ba­ge­holdt at græn­sepo­li­ti­et i Polen efter at have befun­det sig i et afluk­ket områ­de omkring græn­sen. Det sker, efter de to blandt andet optog en tale om vig­tig­he­den af græn­se­kon­trol i områ­det. “Jeg kan godt se iro­ni­en,” siger Ras­mus Palu­dan til Frihedsbrevet. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.