Ras­mus Palu­dan og Uwe Max Jen­sen til­ba­ge­holdt ved den pol­ske græn­se – og de kan godt se ironien

Klok­ken halv to fre­dag efter­mid­dag blev Ras­mus Palu­dan og Uwe Max Jen­sen til­ba­ge­holdt at græn­sepo­li­ti­et i Polen efter at have befun­det sig i et afluk­ket områ­de omkring græn­sen. Det sker, efter de to blandt andet optog en tale om vig­tig­he­den af græn­se­kon­trol i områ­det. “Jeg kan godt se iro­ni­en,” siger Ras­mus Palu­dan til Frihedsbrevet. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her