Ras­mus Palu­dan synes, det er svært at kom­me til orde, hvis ikke andre begår grove lovover­træ­del­ser omkring ham

Stif­ter af par­ti­et Stram Kurs, Ras­mus Palu­dan, hol­der en uges pau­se fra sin valg­tur­né og kor­a­naf­bræn­din­ger i Sve­ri­ge, efter vold­som­me optø­jer har fun­det sted i fle­re sven­ske byer henover påsken. Tirs­dag stod han i ste­det mands­op­dæk­ket på en græs­plæ­ne i Tår­n­by, hvor Fri­heds­bre­vet mød­te ham og gan­ske få men­ne­sker, der ikke til­hø­re det dan­ske pres­se­kor­ps eller den dan­ske polititjeneste. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.