Ras­mus Palu­dan synes, det er svært at kom­me til orde, hvis ikke andre begår grove lovover­træ­del­ser omkring ham

Stif­ter af par­ti­et Stram Kurs, Ras­mus Palu­dan, hol­der en uges pau­se fra sin valg­tur­né og kor­a­naf­bræn­din­ger i Sve­ri­ge, efter vold­som­me optø­jer har fun­det sted i fle­re sven­ske byer henover påsken. Tirs­dag stod han i ste­det mands­op­dæk­ket på en græs­plæ­ne i Tår­n­by, hvor Fri­heds­bre­vet mød­te ham og gan­ske få men­ne­sker, der ikke til­hø­re det dan­ske pres­se­kor­ps eller den dan­ske polititjeneste. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her