Redak­tør fyret fra B.T.: Her er beske­den, der fik bæge­ret til at fly­de over

Efter stor opmærk­som­hed i dan­ske medi­er synes der at være sat punk­tum i sagen om den redak­tør, der er ankla­get for kræn­ken­de adfærd af fle­re stu­den­ter­med­hjæl­pe­re på B.T. Redak­tø­ren blev i man­dags fyret på bag­grund af en besked sendt til en løstan­sat mand­lig jour­na­list på avi­sen, og Fri­heds­bre­vet kan nu løf­te slø­ret for, hvad det var for en besked, der fik bæge­ret til at fly­de over for ledel­sen i Ber­ling­s­ke Media. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.