Redak­tør fyret fra B.T.: Her er beske­den, der fik bæge­ret til at fly­de over

Efter stor opmærk­som­hed i dan­ske medi­er synes der at være sat punk­tum i sagen om den redak­tør, der er ankla­get for kræn­ken­de adfærd af fle­re stu­den­ter­med­hjæl­pe­re på B.T. Redak­tø­ren blev i man­dags fyret på bag­grund af en besked sendt til en løstan­sat mand­lig jour­na­list på avi­sen, og Fri­heds­bre­vet kan nu løf­te slø­ret for, hvad det var for en besked, der fik bæge­ret til at fly­de over for ledel­sen i Ber­ling­s­ke Media. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her