Regeringen afviser at have noget som helst ansvar for boykot af kritiske russiske kunstnere

Efter en række opsigtsvækkende sager om afly­sning af rus­siske kun­st­nere uden tilknyt­ning til det offi­cielle Rus­land og anklager om automa­tisk cen­sur af russere i dan­sk kul­turliv, afvis­er kul­tur­ord­før­er i Socialdemokrati­et Kasper Sand Kjær blankt, at regerin­gen har “noget som helst” ans­var for sagerne. Dette på trods af at kul­tur­min­is­ter Ane Hals­boe-Jør­gensen (S) opfor­drede Musikhuset Aarhus til at afl­y­se Den Rus­siske Nation­al­bal­lets opsæt­ning af Svanesøen og i den forbindelse også opfor­drede de danske kul­turin­sti­tu­tion­er til at overve­je, hvad “man vil lægge navn til”. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.