Regeringen har været på “zigzag-kurs” i sagen om våbenhjælp til Ukraine

Gen­nem mere end en måned er top­folk i regerin­gen kom­met med skif­tende fork­laringer på spørgsmålet om Dan­marks mulighed­er for at donere våben til Ukraine. I slut­nin­gen af jan­u­ar udtalte daværende forsvarsmin­is­ter Trine Bram­sen (S), at Dan­mark ikke var i besid­delse af de våben, som ukrain­erne havde brug for. Kort tid efter kom det frem, at man var i besid­delse af våben, men som ikke kunne sendes afst­ed, for­di de var for gam­le. Efter Rus­lands inva­sion af Ukraine beslut­tede et enigt Folket­ing så at donere 2700 panserværnsvåben til Ukraine samt dele af de ellers for gam­le missiler. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.