Rege­rin­gen lig­ger inde med advars­ler om, at flygt­nin­ge kan bli­ve rek­rut­te­ret til Rwan­das hær

I august modt­og rege­rin­gen advars­ler om, at flygt­nin­ge sendt til Rwan­da risi­ke­rer at bli­ve tvun­get til at del­ta­ge i væb­ne­de kon­flik­ter i nabo­lan­de­ne. Det viser en aktind­sigt. Advars­ler­ne ind­gik på et møde i rege­rin­gens koor­di­na­tions­ud­valg, hvor Met­te Fre­de­rik­sen sad for bor­den­den, og de dan­ske pla­ner om at sen­de asylan­sø­ge­re til Rwan­da blev drøftet. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.