Rege­rin­gen lig­ger inde med advars­ler om, at flygt­nin­ge kan bli­ve rek­rut­te­ret til Rwan­das hær

I august modt­og rege­rin­gen advars­ler om, at flygt­nin­ge sendt til Rwan­da risi­ke­rer at bli­ve tvun­get til at del­ta­ge i væb­ne­de kon­flik­ter i nabo­lan­de­ne. Det viser en aktind­sigt. Advars­ler­ne ind­gik på et møde i rege­rin­gens koor­di­na­tions­ud­valg, hvor Met­te Fre­de­rik­sen sad for bor­den­den, og de dan­ske pla­ner om at sen­de asylan­sø­ge­re til Rwan­da blev drøftet. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her