Rege­rin­gen opfor­drer til boy­kot, men kul­tur­li­vet skal selv fin­de Putins støtter

Mens den rig­ti­ge, blo­di­ge krig står på i Ukrai­ne, føres der side­lø­ben­de en anden, blø­de­re krig i resten af Euro­pa. Kul­turkri­gen er i gang, og fle­re og fle­re rus­si­ske kunst­ne­re, sport­s­u­dø­ve­re, male­re, bal­let­dan­se­re og musi­ke­re bli­ver band­lyst, som minut­ter­ne skri­der frem. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her