Rege­rin­gen opfor­drer til boy­kot, men kul­tur­li­vet skal selv fin­de Putins støtter

Mens den rig­ti­ge, blo­di­ge krig står på i Ukrai­ne, føres der side­lø­ben­de en anden, blø­de­re krig i resten af Euro­pa. Kul­turkri­gen er i gang, og fle­re og fle­re rus­si­ske kunst­ne­re, sport­s­u­dø­ve­re, male­re, bal­let­dan­se­re og musi­ke­re bli­ver band­lyst, som minut­ter­ne skri­der frem. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.