Regerin­gen trækker i land og kan alligev­el ikke reg­ulere sociale medi­er: “Mag­tar­ro­gance”, “til grin” og “spild af tid”

Man skal have boet under en sten for ikke i det mind­ste at have over­hørt, at den sid­dende socialdemokratiske regering har et ønske om at reg­ulere “techgi­gan­terne”, som de kalder fir­maerne bag de sociale medi­er. Allerede i feb­ru­ar præsen­terede kul­tur­min­is­ter Ane Hals­boe-Jør­gensen (S) som en del af regerin­gens medieud­spil en plan for, hvor­dan man skal sikre reg­u­ler­ing af ulovligt ind­hold og gen­nem­sigtighed på sociale medi­er. Forslaget endte med at hed­de L 146, men i dag, et par måned­er senere, er det stort anlagte lov­forslag om reg­u­ler­ing af sociale medieplat­forme lagt i graven, for­di det ikke kan god­k­endes af EU-Kommissionen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.