Regeringens nye “alt-mulig-mand” lover at svare på alle kritiske spørgsmål – dog lige på nær ét

At være poli­tisk ord­før­er for Socialdemokrati­et er så afgjort øretævernes hold­e­plads. I folke­mu­nde har posten lige­frem fået øge­navnet “Komiske Ali” efter Sad­dam Hus­seins infor­ma­tion­s­min­is­ter, der til en pressekon­fer­ence benægt­ede at amerikanske kam­pvogne var ved at ind­tage Bag­dad, mens den opmærk­somme seer kunne høre dem i bag­grun­den. Men kig­ger man på nyere his­to­rie, har posten for flere S‑politikere også vist sig at være den lige vej til Mette Fred­erik­sens hjerte og en ministertaburet. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.