Rej­se til mør­kets hjer­te – i mid­ten af Europa

Lit­te­ra­tu­rens rige er bog­sta­ve­lig talt uen­de­ligt – der er altid nye opda­gel­ser at gøre, hjør­ner, der kan dre­jes omkring, mør­ke kon­ti­nen­ter, der skal udfor­skes, vil­de ursko­ve, der skal træn­ges ind i. Det gæl­der også i den­ne uge, hvor vi sam­men med to yngre mænd skal på en både vir­ke­lig og svim­len­de opda­gel­ses­rej­se i den 12.000 år gam­le Ham­bach-skov nede i det syd­li­ge Tys­klands Nor­dr­he­in-West­fa­len. Vi skal run­de den schweizi­ske for­fat­ter Chri­sti­an Kra­chts fæno­me­na­le road­trip med sin old­gam­le mor i roma­nen Euro­trash; vi skal for­bi et par vig­ti­ge lit­teræ­re nyhe­der og til slut læg­ge op til næste uges uhør­te sensationer. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her