Repor­ta­ge: Det over­ra­ske­de alle, da sig­tet FE-chef plud­se­lig brød tavsheden

Politiets Efterretningstjeneste, PET, i Buddinge mandag den 3. januar 2020.. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix)

I vaku­u­met mel­lem åbne og luk­ke­de døre i Køben­havns Byret brød den hjem­send­te og nu sig­te­de FE-chef, Lars Find­sen, plud­se­lig den tavs­hed, der siden decem­ber har omgær­det sig­tel­ser­ne mod ham. “Jeg vil ger­ne have sig­tel­ser­ne frem, og jeg næg­ter mig skyl­dig. Det er fuld­stæn­dig van­vit­tigt det her, og det må I godt cite­re mig for,” hvi­ske­de spionche­fen lav­mælt til den frem­mød­te pres­se man­dag formiddag. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.