RIPOTOT: Fuld pla­de til Indre Bys nye­ste hjertevarmer

Vi har igen brudt alle reg­ler for god anmel­der­skik, da vi valg­te at tage ud og anmel­de en ny restau­rant på åbnings­da­gen. Vi blev til gen­gæld også ramt af kar­ma­loven, da vi måt­te san­de, at vi var ble­vet busted big time – om ikke andet hav­de vi en fabulous aften. Den var fak­tisk så god, at vi er hav­net helt oppe på den høje karak­ter-klin­ge, og vi har end­da en spids­kan­di­dat til en af årets bed­ste retter! 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.