RIPOTOT: Fuld pla­de til Indre Bys nye­ste hjertevarmer

Vi har igen brudt alle reg­ler for god anmel­der­skik, da vi valg­te at tage ud og anmel­de en ny restau­rant på åbnings­da­gen. Vi blev til gen­gæld også ramt af kar­ma­loven, da vi måt­te san­de, at vi var ble­vet busted big time – om ikke andet hav­de vi en fabulous aften. Den var fak­tisk så god, at vi er hav­net helt oppe på den høje karak­ter-klin­ge, og vi har end­da en spids­kan­di­dat til en af årets bed­ste retter! 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her