Rock­wool begræ­der kri­gen i Ukrai­ne – men laver afta­ler med Putins støtte

Selv­om den dan­ske ste­nulds­gi­gant Rock­wool udadtil i Dan­mark sig­na­le­rer, at man begræ­der Ruslands inva­sion af Ukrai­ne, så fore­går der helt andre ting på sel­ska­bets kon­to­rer i Rusland. Så sent som den 17. juni i år mød­tes sel­ska­bets top­chef i Rusland Mari­na Poto­ker med præ­si­den­ten for den rus­si­ske repu­blik Tata­r­stan, Rustam Min­nik­ha­nov. Rustam Min­nik­ha­nov er en yderst kon­tro­ver­si­el skik­kel­se, og han spil­ler en stor rol­le i den rus­si­ske inva­sion af Ukraine. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her