Røde Kors går længere end andre og skovler penge ind med billeder af grædende ukrainske børn: “Det virker stærkere”

Ver­dens største human­itære hjælpe­or­gan­i­sa­tion, Røde Kors, går læn­gere end andre organ­i­sa­tion­er, når det kom­mer til at skaffe nød­hjælp til kri­gens ofre i Ukraine. Røde Kors bruger nem­lig billed­er af græ­dende børn i deres ind­sam­lings­ma­te­ri­ale. Børn, der står alene i billedet med tår­erne tril­lende ned ad kinderne. Og billed­erne er ikke taget af Røde Kors selv, men er der­i­mod han­dlet hos billed­bu­reauer. Det bety­der, at nød­hjælp­sor­gan­i­sa­tio­nen ikke selv ved, hvem børnene er, og ikke selv har for­t­alt foræl­drene, at deres børn bliv­er brugt i en kampagne. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.