Rolle­mod­eller fra Helvede; den ubekvemme sand­hed om exit-programmerne

Kalen­deren siger jan­u­ar 2022, og jeg håber, at du er kom­met godt ind i det nye år. Jeg har hen­over julen fået mange mails fra læsere, der er glade for mit nyheds­brev. Det giv­er mig selvføl­gelig blod på tanden og moti­va­tion til at fort­sætte med at berette om den krim­inelle under­ver­den, som er uudtøm­melig for emn­er, der er værd at skrive om. Nogle læsere har også sendt mig spørgsmål. Blandt andet om Chris­tia­nia, og det er et emne, som jeg vil behan­dle en af de kom­mende uger. Men denne uges Fri Ban­dit han­dler om bande-exit og man­glerne ved de pro­gram­mer og men­torord­ninger, som poli­tik­erne bruger i kam­p­en mod ban­derne. Inden vi når der­til, kom­mer der dog lige en update på den verserende bandekrig. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.