Roy­al Copen­ha­gen taber mil­li­on-søgs­mål til cafée­jer – men næg­ter nu at beta­le halv­de­len af erstatningen

Den kon­ge­li­ge hofle­ve­ran­dør Roy­al Copen­ha­gen skal til­ba­ge­be­ta­le 1,7 mil­li­o­ner i erstat­ning til caféen Blomst efter en tvist om opsi­gel­sen af Blomsts kon­trakt i gård­ha­ven til­hø­ren­de Roy­al Copen­ha­gens flagskibs­bu­tik på Strø­get i Køben­havn. Men selv­om ken­del­sen fra Vold­gift­sin­sti­tut­tet er klar, har Roy­al Copen­ha­gen kun over­ført knap halv­de­len af belø­bet til den nu luk­ke­de café. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.