Roy­al Copen­ha­gen taber mil­li­on-søgs­mål til cafée­jer – men næg­ter nu at beta­le halv­de­len af erstatningen

Den kon­ge­li­ge hofle­ve­ran­dør Roy­al Copen­ha­gen skal til­ba­ge­be­ta­le 1,7 mil­li­o­ner i erstat­ning til caféen Blomst efter en tvist om opsi­gel­sen af Blomsts kon­trakt i gård­ha­ven til­hø­ren­de Roy­al Copen­ha­gens flagskibs­bu­tik på Strø­get i Køben­havn. Men selv­om ken­del­sen fra Vold­gift­sin­sti­tut­tet er klar, har Roy­al Copen­ha­gen kun over­ført knap halv­de­len af belø­bet til den nu luk­ke­de café. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her