Rulle­for­ret­nin­gen

I krig er sand­he­den som bek­endt det første offer, og der­for er det vigtigt at sortere i alle de – somme tider mod­stri­dende – infor­ma­tion­er, der lige nu strøm­mer ud fra den krim­inelle under­ver­den. Nogle detal­jer lad­er det til, at der efter­hån­den er kon­sen­sus om hos mine kilder. Det drejer sig blandt andet om de tråde, som sky­derierne angiveligt trækker til Chris­tia­nia og et røveri af en hash­trans­port. Det vil jeg fortælle mere om. Jeg kom­mer selvføl­gelig heller ikke uden om NNV-grup­pen, der spiller en stor rolle i gadekri­gen. Jeg vil i ugens nyheds­brev også forsøge at give dig et crash course i Chris­tia­nias struk­tur, da det kan give en bedre forståelse af, hvad der hold­er hju­lene i den danske under­ver­den i gang. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.