Rune Lyk­ke­berg synes ikke, at han er stats­mi­ni­ste­rens nyt­ti­ge idi­ot, men “det er klart, at hun har en interesse”

Chefredaktør for Information Rune Lykkeberg fortæller om bogen Hele Verden Forfra under bogmessen BogForum 2018 i Bella Center Copenhagen.

Fre­dag udgav Soci­al­de­mo­kra­ti­et det før­ste afsnit af podcast­se­ri­en Stats­mi­ni­ste­ren Spør­ger med Met­te Fre­de­rik­sens som debu­te­ren­de vært på sit helt eget pro­gram. Fri­heds­bre­vet har talt med pro­gram­mets før­ste gæst og che­fre­dak­tør på Dag­bla­det Infor­ma­tion, der udover at del­ta­ge i snak­ken om alt fra Vestens rol­le i ver­den til kli­ma­kam­pen også inspi­re­re­de stats­mi­ni­ste­ren til over­ho­ve­det at gå i gang med lyd­pro­jek­tet. Fri­heds­bre­vet har blandt andet spurgt Rune Lyk­ke­berg, om han ikke fryg­ter at age­re nyt­tig idi­ot for Met­te Fre­de­rik­sens PR-strategi. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her