Rus­h­die for­bi­gå­et til Nobel­pri­sen – det er en sand skandale

September 3rd, 2009 - Venice, Italy. Writer Salman Rushdie, whose novel ÒThe Satanic VersesÓ drew death threats from IranÕs leader in the 1980s, was stabbed in the neck and abdomen on August 14, 2022 by a man who rushed the stage as the author was about to give a lecture in Chautauqua, western New York. (Piero Oliosi/Polaris)

Jeg gad vide, om nogen af Fri­heds­bre­vets læse­re og lyt­te­re er jæge­re? Hvis det skul­le være til­fæl­det, er det nok godt at vide, at vi på dansk har fået en bril­lant nyover­sæt­tel­se af rus­si­ske Ivan Tur­ge­nevs (1818–1883) En jægers opteg­nel­ser (For­la­get Tur­bi­ne). En jægers opteg­nel­ser var den unge ari­sto­krat Tur­ge­nevs gen­nem­bruds­bog i 1852, og den er egent­lig lidt spøjst kon­stru­e­ret. Tek­sten består af tyve løst sam­men­flik­ke­de novel­ler eller ”opteg­nel­ser”, der ikke rig­tigt er bun­det sam­men af andet, end at for­tæl­leren strej­fer plan­løst omkring i det mæg­ti­ge Rusland. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.