Rus­h­die: Jeg er parat til at dø for en ski­de bog

September 3rd, 2009 - Venice, Italy. Writer Salman Rushdie, whose novel ÒThe Satanic VersesÓ drew death threats from IranÕs leader in the 1980s, was stabbed in the neck and abdomen on August 14, 2022 by a man who rushed the stage as the author was about to give a lecture in Chautauqua, western New York. (Piero Oliosi/Polaris)

I den­ne uges Fri Tænk­ning for­tæl­ler jeg om, hvor­dan et af Sal­man Rus­h­di­es mest effekt­ful­de argu­men­ter for ytrings­fri­hed tog form. Det ske­te i for­læn­gel­se af hans for­søg på at gyde olie på van­de­ne, efter at han blev tru­et, kri­ti­se­ret og klan­dret for alver­dens ulykker. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her