Rus­sisk for­fat­ter: Et nyt jer­n­tæp­pe vil være en katastrofe

Jeg spurg­te den 45-åri­ge Jak­hina, om hun men­te, at der er en risi­ko for, at Rusland kan fal­de fra hin­an­den på sam­me måde, som Sov­je­tu­ni­o­nen gjor­de. Mit spørgs­mål hang sam­men med, at for­fat­te­ren er født og opvok­set i den auto­no­me repu­blik Tata­r­stan godt 800 km øst for Moskva. Repu­blik­ken har små 4 mil­li­o­ner ind­byg­ge­re, er halvan­den gang så stor som Dan­mark, og over halv­de­len af befolk­nin­gen er tata­rer og mus­li­mer, mens etni­ske rus­se­re udgør et stort mindretal. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her