Rus­si­ske jager­fly fløj “aggres­sivt” tæt på dansk mili­tær­sejlads i Østersøen

Jagerberedskabet er det danske afvisningsberedskab i luften. Det er Danmarks hurtigste sheriffer og holder til på Fighter Wind Skrydstrup.

En grup­pe på fire rus­si­ske mili­tær­fly fløj den 5. marts i år sær­de­les tæt på den dan­ske fre­gat Niels Juel, mens mili­tær­ski­bet eskor­te­re­de et dansk fragtskib fyldt med mili­tærma­te­ri­el hele vej­en gen­nem Øster­sø­en til Est­land som en del af Dan­marks NATO-bidrag. Det viser en hidtil klas­si­fi­ce­ret rap­port fra For­sva­ret, som Fri­heds­bre­vet har fået aktind­sigt i. I rap­por­ten om hæn­del­sen lyder det, at de fire rus­si­ske jager­fly var sær­de­les pågå­en­de i nær­he­den af den dan­ske mili­tæ­res­kor­te lør­dag den 5. marts. Mel­din­ger­ne om de rus­si­ske fly betød, at For­sva­rets såkald­te afvis­nings­be­red­skab – fle­re F‑16-jager­fly – blev sendt på vin­ger­ne for at under­sø­ge de for­mode­de rus­si­ske fly. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.