Russiske jagerfly fløj “aggressivt” tæt på dansk militærsejlads i Østersøen

Jagerberedskabet er det danske afvisningsberedskab i luften. Det er Danmarks hurtigste sheriffer og holder til på Fighter Wind Skrydstrup.

En gruppe på fire rus­siske mil­itær­fly fløj den 5. marts i år særde­les tæt på den danske fre­gat Niels Juel, mens mil­itærski­bet esko­rterede et dan­sk fragt­skib fyldt med mil­itær­ma­teriel hele vejen gen­nem Øster­søen til Est­land som en del af Dan­marks NATO-bidrag. Det vis­er en hidtil klas­si­fi­ceret rap­port fra Forsvaret, som Fri­heds­brevet har fået aktind­sigt i. I rap­porten om hæn­delsen lyder det, at de fire rus­siske jager­fly var særde­les pågående i nærhe­den af den danske mil­itæresko­rte lørdag den 5. marts. Meldingerne om de rus­siske fly betød, at Forsvarets såkaldte afvis­nings­bered­skab – flere F‑16-jager­fly – blev sendt på vingerne for at under­søge de for­mod­ede rus­siske fly. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.