Rus­siske og ukrainske mil­lionær­er fly­gter fra lan­det og tager for­muen med: Nu afs­lør­er nye tal, hvor de tager hen

Aerial view of Burj Khalifa building and Dubai skyline with a busy junction road intersection in foreground, Dubai, United Arab Emirates.

Mens kri­gen ras­er i Ukraine, har tusind­vis af rus­siske og ukrainske dol­larmil­lionær­er val­gt at fly­tte både for­muen og stats­borg­er­sk­a­bet til et andet land. Fri­heds­brevet inter­viewede i marts den schweiziske advokat Dr. Chris­t­ian Kälin, for­mand for virk­somhe­den Hen­ley & Part­ners, der er en ver­dens førende virk­somhed i at hjælpe klien­ter med at få alter­na­tive ophold­stil­ladelser og stats­borg­er­sk­aber. Her kunne han fortælle om, hvor­dan alle mand i virk­somhe­den havde “sindssygt travlt”. Nu afs­lør­er nye tal, hvor det er, rig­mæn­dene tager hen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.