Ryg og rejs: Ungdomspolitikere var på studietur i Schweiz købt og betalt af tobaksgigant

For­mæn­dene for stort set samtlige ung­domsparti­er er netop vendt hjem fra en rejse i billed­skønne omgivelser i Schweiz købt og betalt af tobaks­gi­gan­ten Philip Mor­ris. Tobak­spro­du­cen­ten betalte for både fly­re­js­er, frokoster, mid­dag og hotelophold. Den måske kom­mende gen­er­a­tion af Chris­tians­borg-poli­tikere blev som en del af turen præsen­teret for diverse oplæg om blandt andet den del af Philip Mor­ris’ pro­duk­ter, der består af en række alter­na­tiv­er til cig­a­ret­ter. Og deru­dover fik de også ind­b­lik i tobaksvirk­somhe­dens forskn­ing og deres hold­ning til fremti­dens ryge­poli­tik. Det fortæller en række af delt­agerne og Philip Mor­ris selv til Frihedsbrevet. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.