Rygter om betalte stemmer svirrede om Billund-borgmesters vej til toppen

Stephanie Stor­bank (V) er ny borgmester i Bil­lund Kom­mune, efter Ven­stre og Socialdemokrati­et tirs­dag aften blev enige om at pege på hende. Men den nyval­gte borgmesters vej til top­pen har ikke været uden bump. Sid­ste år svirrede ved­hold­ende rygter om, at spon­sor­erede medlem­sk­aber i Ven­stres lokale væl­ger­foren­ing var med til at sikre hende plad­sen som borgmesterkan­di­dat.  Stephanie Stor­bank afviste i medierne pås­tandene om, at der var tale om betalte stem­mer.  Det til trods har rygterne også været oppe og vende i Ven­stres kom­mu­nale par­ti­foren­ing, der efter et over­stået valg nu vil drøfte, om vedtægterne skal laves om, så det for eksem­pel kræver læn­gere tids ind­meldelse, før man kan stemme til opstill­ingsval­gene.   Fri­heds­brevet har spurgt den nyval­gte borgmester, hvor­for vedtægterne skal til efter­syn, hvis der ikke er noget om rygterne. Det spørgsmål er Stephanie Stor­bank ikke vendt tilbage med svar på. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.