Ryt­te­re som hug­get i marmor

Cykel­sæ­so­nen fort­sat­te med at vise sit sol­be­skin­ne­de ansigt i lør­dags, da to af far­tens ver­de­ner mød­tes på Pia­zza del Cam­po i Sie­na. Her afslut­te­des nyklas­si­ke­ren Stra­de Bian­che, som også i år leve­re­de et medri­ven­de cykel­løb af styrt, mar­mor­støv fra Tosca­nas hvi­de grus­ve­je og en sublim solo­tri­umf. Pia­zza del Cam­po er også hjem­sted for heste­væd­de­lø­bet Palio di Sie­na, hvor byens 17 distrik­ter kæm­per om pre­sti­ge to gan­ge om året. Ryt­ter­ne rider uden sadel i mid­delal­der­li­ge drag­ter, og tre omgan­ge skal til­ba­ge­læg­ges på den ene­stå­en­de smuk­ke plads. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.