S‑borgmester prædiker klima, men pendler selv i CO2-tung vandflyver

På trods af skål­taler om kli­ma og grøn omstill­ing har KL-for­mand og S‑borgmester i Aarhus Kom­mune Jacob Bunds­gaard været særde­les glad for at fly­ve i en vold­somt CO2-tung vand­fly­ver mellem Køben­havn og Aarhus.  Det afs­lør­er en aktind­sigt fra Aarhus Kom­mune, som Fri­heds­brevet har mod­taget.  I 2019 og 2020 har Jacob Bunds­gaard taget vand­fly­et 20 gange om året og ifølge fly­sel­sk­a­bets egne tal udledt omkring 1.400 kilo CO2 årligt. Det svar­er til cir­ka otte pro­cent af en gen­nem­snits­danskers sam­lede klimaaftryk. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.