S‑ordfører om at få ukrainske flygtninge i arbejde: “Træerne vokser ikke ind i himlen”

Præ­cis hvor mange ukrainske fly­gt­ninge regerin­gen for­ven­ter, at Dan­mark skal tage imod og inte­grere i det danske sam­fund, har udlændinge- og inte­gra­tions­min­is­ter Mat­tias Tes­faye ikke sat tal på. Men han afvis­er ikke, at der kan blive tale om mere end 100.000 fly­gt­ninge og kalder det en “his­torisk stor inte­gra­tionsop­gave”, som vil “ændre vores sam­fund” og “kræve noget af os alle”. På den bag­grund er det inter­es­sant, at en ny under­søgelse fra Rock­wool Fonden peger på, at ind­slus­nin­gen af ukrainske fly­gt­ninge på det danske arbe­jds­marked kan vise sig at have læn­gere udsigter, end poli­tik­erne og erhvervs­livet giv­er indtryk af i debatten. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.