S‑ordfører om fængsel i Koso­vo: “Der er ikke hyret en hånd­værk­er endnu”

Dan­mark skal leje sig ind i et fængsel i Koso­vo for at aflaste de overfyldte danske fængsler. Det men­er et fler­tal i Folketinget, som ons­dag indgik en ny aftale om Krim­i­nal­for­sor­gen. Bag aftal­en står Socialdemokrati­et, SF, Dan­sk Folkepar­ti og De Kon­ser­v­a­tive. Pla­nen er at leje i alt 300 fængsel­spladser til udvis­nings­dømte udlændinge med beg­y­n­delse i starten af 2023. Men hvor­dan ser lejemålets nærmere speci­fika­tion­er ud, og hvilke forhold kan de ind­sat­te se frem til, hvis poli­tik­ernes drømme bliv­er til virke­lighed? Det har Fri­heds­brevet under­søgt i et inter­view med Socialdemokrati­ets ret­sor­d­før­er, Kasper Sand Kjær, der dog ikke har mange svar på hånden. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.