S‑pengeklub indrøm­mer: Met­te Fre­de­rik­sen del­ta­ger som statsminister

Met­te Fre­de­rik­sen del­ta­ger som stats­mi­ni­ster og ikke kun som Soci­al­de­mo­kra­tiets for­mand i den soci­al­de­mo­kra­ti­ske erhvervs­klubs net­værks­mø­der med pro­mi­nen­te skik­kel­ser fra det dan­ske erhvervsliv … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.