S vil holde fast i statens lukrative SU-forretning

Socialdemokrati­et kom­mer ikke til at ændre det sys­tem for SU-lån og mis­ligholdt SU-gæld, der bety­der, at stat­en hvert år scor­er et stort tre­cifret mil­lion­beløb på de unges dårlige SU-gæld, som Fri­heds­brevet kunne fortælle i sid­ste uge. Det slår Socialdemokrati­ets uddan­nelsesor­d­før­er Ida Auken fast. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.