Så er den gal igen hos Dan­bo­lig: To ejen­doms­mæg­le­re fyret og til­delt kæm­pebø­de for at købe bolig, de selv skul­le sælge

DanBolig ved Niels Hald ved Lille Trianglen på Østerbro. DanBolig er en dansk ejendomsmæglerkæde, der består af 160 selvstændige mæglere. DanBolig blev grundlagt i 1989 og samarbejder med Nordea.

End­nu engang har en af Dan­bo­ligs mæg­le­re ikke kun­net stå for fri­stel­sen for at købe en bolig, som ejen­doms­mæg­le­ren ellers selv skul­le stå for at sæl­ge. Den­ne gang er der tale om inde­ha­ver af Dan­bo­lig i Søborg, Ric­co Clau­sen, der er også er kendt for at med­vir­ke i popu­læ­re rea­li­ty-pro­gram­mer Para­di­se Hotel og Robin­son.

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her