Så er den gal igen hos Dan­bo­lig: To ejen­doms­mæg­le­re fyret og til­delt kæm­pebø­de for at købe bolig, de selv skul­le sælge

DanBolig ved Niels Hald ved Lille Trianglen på Østerbro. DanBolig er en dansk ejendomsmæglerkæde, der består af 160 selvstændige mæglere. DanBolig blev grundlagt i 1989 og samarbejder med Nordea.

End­nu engang har en af Dan­bo­ligs mæg­le­re ikke kun­net stå for fri­stel­sen for at købe en bolig, som ejen­doms­mæg­le­ren ellers selv skul­le stå for at sæl­ge. Den­ne gang er der tale om inde­ha­ver af Dan­bo­lig i Søborg, Ric­co Clau­sen, der er også er kendt for at med­vir­ke i popu­læ­re rea­li­ty-pro­gram­mer Para­di­se Hotel og Robin­son.

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.