Så er den gal igen: Radikal EU-pro­fil kri­tis­eres for møg­fald og kaos

I en mail opfor­dr­er Radikale Ven­stres EU-Par­la­mentsmedlem Karen Mel­chior tidligere ansat­te med “dårlige oplevelser” til at kon­tak­te hende selv, EU’s chikane komité eller Radikale Ven­stres kon­tak­tudvalg.  Karen Mel­chior siger til Fri­heds­brevet, at hun selv oplever, at der er et godt samar­be­jde på kon­toret i Brux­elles, men at hun skrev til sine tidligere ansat­te, for­di hun hørte “snak” om, at der var nogle, der havde haft en “dårlig oplevelse”.  Fri­heds­brevet har talt med flere tidligere medar­be­jdere. To af dem har val­gt at udtale sig om deres tid på Karen Mel­chiors kon­tor. De beskriv­er et arbe­jdsmiljø, hvor Karen Mel­chior er intimiderende, opfarende og udskældende. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.