Så politiet over skulderen: Advokater lå måske inde med sprængfarlig viden om slettede sms’er

Da poli­ti­ets teknikere i novem­ber 2021 forsøgte at gen­sk­abe de slet­tede mink-sms’er på blandt andre statsmin­is­ter Mette Fred­erik­sens tele­fon­er, var de ikke alene i rum­met. Bisid­derne for mindst to af de fire cen­trale per­son­er i Statsmin­is­teri­et overværede nem­lig dele af poli­ti­ets arbe­jde. Poli­ti­ets under­søgelser pågik fra den 2. novem­ber til den 12. novem­ber, hvor resul­tater­ne blev lagt i forseglede kuvert­er. De blev dog først åbnet dagen efter kom­mu­nal­val­get, den 17. novem­ber. De nye oplysninger, som Fri­heds­brevet i dag bringer, åbn­er mulighe­den for, at flere af bisid­derne poten­tielt har vidst, at poli­ti­et ikke kunne gen­sk­abe besked­erne langt tidligere. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.