Sådan arbejder det engelske landsholds frisør

Justin Carr er ikke bare frisør, han er fod­bold­spiller­frisør, og enhver, der ser fod­bold med jævne mellem­rum, kan reg­ne ud, at det er fast arbe­jde: Pro­fes­sionelle fod­bold­spillere er, sam­men med bankelever og purs­ere, ver­dens hyp­pigst klippede erhvervs­gruppe på her­res­i­den. Som­merens slutrunde var Justin Carrs tred­je med det engelske land­sh­old. Under EM i Frankrig i 2016 fik han indret­tet et værelse kendt som The Barber’s Room på spiller­hotel­let nord for Paris, lige­som han blev flø­jet ind til VM i Rus­land to år senere. Den for­gangne som­mer klippede han samtlige engelske land­sh­oldsspillere med und­tagelse af Mar­cus Rash­ford, Jadon San­cho og Raheem Ster­ling, som stillede med eget coif­fure-mand­skab. Den typiske fod­bold­spiller bliv­er klip­pet én gang om ugen eller én gang hver anden uge, fortæller Justin Carr. Det er med til at få dem til at føle sig klar til kamp. ”Trimmed and down,” kalder han spillernes gængse og enkle behov. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.